Menu

Οι δημιουργοί της πλατφόρμας

museum logo
Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου
Ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου ιδρύθηκε το 2017 και έχει ως καταστατικό προορισμό του την υποστήριξη και ανάδειξη της θεματικής που προβάλει το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου (ΜΝΝΤΑ) στη Σάμο. Κεντρικός σκοπός του Συλλόγου είναι η  ηθική και υλική υποστήριξη του έργου και των ποικίλων δράσεων του ΜΝΝΤΑ γύρω από τη ναυπηγική και ναυτική κληρονομιά του Αιγαίου και την ανάδειξη της Σάμου ως κέντρου ναυπηγικής παράδοσης. 

Ειδικότερα, ο Σύλλογος Φίλων ΜΝΝΤΑ αποσκοπεί (1) στο να συνδέσει το μουσείο με την τοπική κοινωνία, (2) να προβάλει τα μνημεία της ναυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Αιγαίου, ευαισθητοποιώντας τόσο τους απλούς πολίτες όσο και τους υπεύθυνους κοινωνικούς φορείς σχετικά με την αξία των εκθεμάτων/μνημείων, την αναγκαιότητα διάσωσής τους, και τη σκοπιμότητα χάραξης μιας μακρόπνοης και αειφόρου πολιτικής διαχείρισης της ναυτικής κληρονομιάς, (3) να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των νέων για τη ναυτική κληρονομιά του Αιγαίου μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, μαθητεία στην ξυλοναυπηγική, συνέδρια, εκθέσεις, ξεναγήσεις, δοκιμαστικές πλεύσεις παραδοσιακών σκαφών, (4) να υποστηρίξει τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές, εκθεσιακές, πολιτιστικές και εκδοτικές δραστηριότητες του ΜΝΝΤΑ με έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό, διαλέξεις, συνέδρια, και ειδικές εκδηλώσεις, (5) να συμμετέχει υποστηρικτικά στην παραγωγή και προώθηση ψηφιακού υλικού και πολυμεσικών εφαρμογών, σε παραγωγές ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο σχετικών με τη ναυτική παράδοση του Αιγαίου.

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) – σωματείο μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό– αγωνίζεται από το 1972 για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η δράση της ΕΛΛΕΤ καλύπτει και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα την ξυλοναυπηγική τέχνη – μια ζωντανή παραδοσιακή τέχνη που ασκείται για αιώνες στον ελληνικό χώρο.
Στις δράσεις της ΕΛΛΕΤ για την προστασία και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς συμπεριλαμβάνονται:

- η σύνταξη και προώθηση εγχειρίδιων που αναδεικνύουν τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης, τα οποία έχουν στόχο τους την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τις αξίες αυτών των τεχνικών αλλά και την ενημέρωση των επαγγελματιών για τις ορθές μεθόδους αποκατάστασης των ιστορικών κτιρίων.

- το βραβευμένο πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού», μέσω του οποίου επισημαίνεται ο άρρηκτος δεσμός φυσικού και μνημειακού πλούτου.

- η δράση «Σάββατο του Παραγωγού» δίνει την ευκαιρία σε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων από όλη την χώρα να έρθουν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο κοινό.

Παράλληλα, η ΕΛΛΕΤ συμμετέχει σε  δύο σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα, εκ των οποίων το ένα αφορά στην καταγραφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς τεσσάρων βαλκανικών πόλων σε ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή πλατφόρμα και τη δημιουργία κοινής στρατηγικής για την προστασία και ανάδειξή της (INTERREG IRC-HERMeS) το δε άλλο πρόγραμμα (Life IP AdaptInGR 2019-2026) αφορά στη προσαρμογή του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κλιματική αλλαγή.

Επίσης, μέσω του Συμβουλίου  Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΣΑΚ) της ΕΛΛΕΤ ασχολείται συστηματικά με δράσεις διάσωσης και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Αναθέτει και επιβλέπει πρότυπες αποκαταστάσεις σημαντικών μνημείων εντός και εκτός Ελλάδας και αναλαμβάνει δράσεις για την αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και για την αναβίωση των παραδοσιακών οικισμών της χώρας.

Η ΕΛΛΕΤ στηρίζει τα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών, τα σχετικά με την προστασία της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς και συντονίζει το έργο των συλλόγων του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Μέσω του παραρτήματος της Θεσσαλονίκης και των τοπικών επιτροπών της, το έργο της καλύπτει και περιοχές εκτός της Αθήνας ασχολούμενη και με τα προβληματα των τοπικών κοινωνιών. Και ακόμη υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών, στις οποίες περιλαμβάνεται το «Το Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών Ταξιδεύει» σε συνεργασία πάντα με
τοπικούς φορείς.

Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών (ΣΠΕ) είναι το αρχαιότερο ερευνητικό κέντρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. Διευθυντές του ΣΠΕ διατέλεσαν ο ιδρυτής του καθηγητής Αντώνης Κριεζής (1964 έως 1968), και εν συνεχεία οι καθηγητές Αθανάσιος Αραβαντινός (1969 έως 1994), Γεώργιος Σαρηγιάννης (1994 έως 2007), Πολυξένη Κοσμάκη (2007 έως 2010) και Δημήτρης Ν. Καρύδης (2011 έως 2015). Από το 2016 τη διεύθυνση του ΣΠΕ έχει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Σερράος.

Στη μακρά αυτή πορεία του, το ΣΠΕ λειτούργησε ως πρότυπο ερευνητικό κέντρο με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών έργων για λογαριασμό φορέων του ευρύτερου
δημοσίου τομέα, με ακτινοβολία που σύντομα έφτασε σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Σε μια εποχή που η έρευνα σε ζητήματα ερμηνείας των διαδικασιών παραγωγής του κτισμένου χώρου ήταν ελάχιστα προωθημένη, το ΣΠΕ εισήγαγε νέες, καινοτόμες κατευθύνσεις για τη διαχείριση του χώρου, μετεκπαιδεύοντας ταυτόχρονα στελέχη του Δημοσίου, και παρέχοντας τεχνογνωσία με έμφαση σε κατευθύνσεις παρεμβάσεων για τη ευρύτερη χωρική ανάπτυξη και τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος.

Ήδη πριν από το 1980 ολοκληρώθηκε μια σειρά τέτοιων σημαντικών εφαρμοσμένων ερευνών, για την  Ήπειρο & Θεσσαλία, την Πελοπόννησο , την Ανδρίτσαινα, την Καλαμάτα, την Πεντέλη, κλπ., καθώς επίσης και η ευρεία «Έρευνα Πολεοδομικών
Προτύπων».

Σήμερα, το ΣΠΕ προωθεί συστηματικά τη διεπιστημονική συνεργασία σε ζητήματα χωρικού ενδιαφέροντος, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και παράλληλά συνδέεται άρρηκτα με την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, παρέχοντας νέα επιστημονική γνώση, υλικό τεκμηρίωσης, ερευνητικά στοιχεία και δεδομένα, κλπ.

Κύριοι τομείς ερευνητικής και επιστημονικής δραστηριότητας του ΣΠΕ, αποτελούν, η Πολεοδομική Ανάλυση [μεταξύ άλλων: καταγραφή και αξιολόγηση χωρικών δεδομένων, παρακολούθηση εξέλιξης των χαρακτηριστικών του δομημένου χώρου, κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις του αστικού περιβάλλοντος,  κ.α.], και ο Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός [μεταξύ άλλων: καινοτόμες μεθοδολογίες σχεδιασμού, εφικτότητα και σκοπιμότητα αστικών παρεμβάσεων, πολεοδομική ανάπλαση, περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός, κ.α.].
Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών και Τεχνολογιών Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα της δημιουργίας του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου. Στον σχεδιασμό του Μουσείου προβλέπεται η στέγαση εργαστηρίου του Τμήματος Μαθηματικών, το οποίο έχει έδρα στη Σάμο, με σκοπό την μελέτη θεμάτων σχετικών με τα παραδοσιακά σκάφη με χρήση Μαθηματικών και Υπολογιστικών τεχνικών.

Μέλη του Εργαστηρίου Διδακτικής Μαθηματικών και Τεχνολογιών Μάθησης του Τμήματος Μαθηματικών δραστηριοποιούνται σε σχετικά προγράμματα με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τα Μαθηματικά με την Επιστήμη των Υπολογιστών, την Ιστορία, τη Μουσειολογία και άλλα επιστημονικά πεδία.

Η Ομάδα Έργου της πλατφόρμας

Κατερίνα Παπαδοπούλου, Δρ. Νομικός, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το ΠΜΣ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων.

Γεωργία Παπαδημητρίου, Κοινωνικός & Πολιτικός Επιστήμων με εξειδίκευση στην Κοινωνιολογία & Επικοινωνία, τις Επιστήμες της Αγωγής & τις Νέες Τεχνολογίες και Κατεύθυνση στην Οπτικοακουστική Καταγραφή και Έρευνα, Υπεύθυνη Οπτικοακουστικών Παρουσιάσεων για τον Σύλλογο Φίλων Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου.

Νεφέλη Βαρουχάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στις Αποκαταστάσεις, Επιστημονική Συνεργάτης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της ΕΛΛΕΤ.

Μυρεύη Νάσιου, Πολιτικός Επιστήμων - Σύμβουλος Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η Επιστημονική Επιτροπή Εποπτείας

Κώστας Δαμιανίδης, Αρχιτέκτονας, Σύλλογος Φίλων Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου.

Ελένη Στεφάνου, Δρ. Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Σύλλογος Φίλων Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου.

Ελένη Μαΐστρου, Αρχιτέκτων, Ομότιμη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΣΑΚ) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

Ανδρέας Παπασαλούρος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών και Τεχνολογιών Μάθησης.

Κωνσταντίνος Σερράος, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών και Πρόεδρος Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

©  2021 Σύλλογος Φίλων Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου
©  2021 Σύλλογος Φίλων Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου
crossmenuchevron-down